Hoitomaksu ja yksityisen hoidon tuki

Kun lapsen hoitajana toimii kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, voi perhe saada yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuki koostuu Kela:n hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä, sekä mahdollisesta kuntakohtaisesta kuntalisästä. Perhe anoo yksityisen hoidon tukea Kela:lta (WH1 - lomakkeella). Hoitosopimusta tehdessä haetaan myös Kelan tuet. Hoitaja auttaa hakemuksen teossa. Yksityisen hoidon tuki/tuet maksetaan suoraan hoidon tuottajalle eli yksityiselle hoitajalle, jolloin vanhemmat suorittavat hoitajan määrittämän hoitomaksun ja tuen/tukien välisen erotuksen hoitajalle.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.