Tietoa vanhemmille

Päivähoidon aloittaminen on suuri muutos lapselle ja koko perheelle. Päivähoito tuo mukanaan monia 
ehkä vieraitakin käsitteitä. Jo pelkän hoitomuodon valitseminen voi olla vaikeaa. Päivähoito on yhteiskunnan tarjoamaa varhaiskasvatuspalvelua. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on Suomessa lakisääteinen oikeus saada vanhempien valinnan mukaan joko kunnallinen päivähoitopaikka tai kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki. Päivähoito voi olla kunnallista tai yksityistä.

 

Yksityinen perhepäivähoito tarjoaa erinomaiset lähtökohdat rauhallisessa rytmissä tapahtuvalle sekä lapsen yksilölliset piirteet ja tarpeet huomioivalle varhaiskasvatuksen toteutukselle. Pysyvän hoitosuhteen lisäksi perhepäivähoidon vahvuutena on kodinomainen kasvuympäristö. Yksityinen perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa päivähoitoa, jolloin lapsiryhmän koko on suurimmillaan neljä kokopäiväistä lasta. Lisäksi ryhmässä voi olla yksi esikoululainen tai koulunkäynnin aloittanut.

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.