Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja hoitajan yhteistä sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on tasavertainen vuorovaikutus sekä molemminpuolinen luottamus, rehellisyys ja avoimuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle. Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa luovat ikään kuin sillan lapsen kahden eri kasvuympäristön välille. Hoitaja laatii yhdessä vanhempien kanssa lapselle varhaiskasvatussuunnitelman eli Vasun.Vasu- keskustelut käydään säännöllisin väliajoin.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.